0

(0 )


วีธีแจ้งชำระเงิน

* โปรดกรอกอีเมล และหมายเลขคำสั่งซื้อ ให้ถูกต้องตรงกับที่แจ้งไว้ขณะสั่งซื้อ

* หากไม่ทราบหมายเลขคำสั่งซื้อ คุณลูกค้าสามารถทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบหมายเลขคำสั่งซื้อได้อย่างสะดวก