0

(0)
(0)


วีธีแจ้งชำระเงิน

* โปรดกรอกอีเมล และหมายเลขคำสั่งซื้อ ให้ถูกต้องตรงกับที่แจ้งไว้ขณะสั่งซื้อ

* หากไม่ทราบหมายเลขคำสั่งซื้อ คุณลูกค้าสามารถทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบหมายเลขคำสั่งซื้อได้อย่างสะดวก


แจ้งชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

บจก เอ็ม.ดี.โกลบอล มาร์เก็ตติ้ง

013-3-35161-2
Upload

ธนาคารกสิกรไทย

บจก เอ็ม.ดี.โกลบอล มาร์เก็ตติ้ง

013-3-35161-2

ธนาคารไทยพาณิชย์

บจก เอ็ม.ดี.โกลบอล มาร์เก็ตติ้ง

407-055535-6

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บจก เอ็ม.ดี.โกลบอล มาร์เก็ตติ้ง

705-1-048282

ธนาคารกสิกรไทย

บจก เอ็ม.ดี.โกลบอล มาร์เก็ตติ้ง

013-3-35161-2

ธนาคารไทยพาณิชย์

บจก เอ็ม.ดี.โกลบอล มาร์เก็ตติ้ง

407-055535-6

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บจก เอ็ม.ดี.โกลบอล มาร์เก็ตติ้ง

705-1-048282
Copyright ® 2017-2021 MEILINDA.CO.TH | ALL RIGHTS RESERVED