0

(0)
(0)
นโยบายความเป็นส่วนตัว

บทนำ

บริษัท เอ็มดี โกลบอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้นำเสนอบริการให้กับคุณ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") โดยเราได้ยึดเอานโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้ เราขอขอบคุณที่คุณแวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (meilinda.co.th) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ (ข้อมูลส่วนบุคคล) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราผ่านทางเว็บไซต์ กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนจะใช้งานเว็บไซต์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของคุณกับเว็บไซต์ ในการใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับข้อตกลงที่แจ้งไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว นโยบายเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นให้คุณทราบและการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นมีผลต่อกิจกรรมและเนื้อหาข้อมูลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต โดยไม่มีผลย้อนหลัง ดังนั้น คุณจึงควรแวะมาตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำ เมื่อไรก็ตามที่คุณแวะมาที่เว็บไซต์ของเรา เพื่อให้คุณได้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติล่าสุดของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่มอบให้กับเรา

หมายเหตุ : นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นนี้สำหรับใช้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น หากคุณทำการเชื่อมต่อหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นใด กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่คุณแวะไปเยี่ยมชมเหล่านั้นด้วย

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของสมาชิก

 บริษัท เอ็มดี โกลบอล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งคุณมอบให้แก่เราในระหว่างที่ใช้บริการเว็บไซต์ meilinda.co.th ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล์ และอื่นๆ ข้อมูลที่คุณให้กับเรานั้นใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณต้องการ และข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ใช้เพื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเราตามที่คุณต้องการเท่านั้น นอกเสียจากว่าคุณจะอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์อื่นใด ตัวอย่างเช่น การเพิ่มชื่อของคุณไว้ในรายชื่อเพื่อส่งข่าวสารทางอีเมล์ของเรา เราใช้ข้อมูลเพื่อจุดมุ่งหมายโดยทั่วไปสามประการ คือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการของคุณ เพื่อตอบสนองคำขอของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่าง เช่น เข้าใช้กระดานข่าว และเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงข้อเสนอพิเศษและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เราจำเป็นต้องส่งข้อมูลดังกล่าวถึงบริษัทที่เป็นตัวแทนของเรา เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ หรือรับชำระเงินจากคุณ (เว้นเสียแต่ว่าเราจะระบุเป็นอย่างอื่น บริษัทเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวที่สามารถระบุถึงตัวคุณได้ซึ่งได้รับจากเรา นอกเหนือไปจากสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือเรา) เราตอบหมายเรียกพยาน คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือ เราพบว่าการกระทำของคุณในเว็บไซต์ของเราเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการบริการของทางร้านค้าเรา

การติดต่อสื่อสาร

การติดต่อสื่อสารใดๆ ระหว่างลูกค้าและตัวแทนโดยชอบธรรมของ meilinda.co.th จะเป็นไปโดยชอบในข้อตกลงซื้อขายจริงก็ต่อเมื่อมีการใช้การสื่อสารที่กำหนดไว้ดังนี้เท่านั้น

1 การติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (email) จะต้องใช้ที่อยู่ทางอีเมล์ที่ขึ้นต้นด้วยชื่อใดๆ ที่ร้านกำหนดรูปแบบไว้ได้แก่ ชื่อใดๆ แล้วตามด้วย @meilinda.co.th ตัวอย่างเช่น sales@meilinda.co.th หรือ ชื่อพนักงาน@meilinda.co.th ทางบริษัทจะไม่ยินยอมหรือรับทราบใดๆ เมื่อมีการติดต่อตกลงซื้อขายสินค้าและบริการทุกประเภท ผ่านชื่อที่อยู่อีเมล์ที่ลงท้ายด้วยบริการอื่นๆ ทั้งสิ้น เช่น @hotmail.com, @gmail.com เป็นต้น
2 การติดต่อสื่อสารผ่านระบบสนทนาออนไลน์ด้วยระบบหรือโปรแกรมต่างๆ เช่น facebook, twitter, line, what app, instagram เป็นต้น จะใช้เพื่อการสอบถามข้อมูลและให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการเท่านั้น บริษัท เอ็มดี โกลบอล มาร์เก็ตติ้ง จะไม่ยินยอมหรือรับทราบใดๆ เมื่อมีการติดต่อตกลงซื้อขายสินค้าและบริการทุกประเภท ผ่านทางช่องทางอื่นๆ ที่มิใช่ระบบ e-commerce บนเว็บไซต์ meilinda.co.th
3 การติดต่อสื่อสารผ่านระบบสนทนาออฟไลน์ด้วยการแจ้งเตือน หรือสอบถามข้อมูล เช่น ระบบ contact us, เว็บบอร์ด เป็นต้น จะใช้เพื่อการสอบถามข้อมูลและให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการเท่านั้น ทางบริษัทจะไม่ยินยอมหรือรับทราบใดๆ เมื่อมีการติดต่อตกลงซื้อขายสินค้าและบริการทุกประเภท ผ่านทางช่องทางอื่นๆ ที่มิใช่ระบบ e-commerce บนเว็บไซต์ www.meilinda.co.th
4 การติดต่ออื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 1-3 นั้น ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโดยทุจริตและมิชอบต่อลูกค้าจากช่องทางนั้นในทุกกรณี

การสมัครสมาชิก

การตั้งค่าข้อมูลสำหรับเครื่องสำอาง MEILINDA ออนไลน์ เพียงกรอกข้อมูลและสร้างบัญชี โดยการสร้างบัญชี
คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากข้อเสนอแนะพิเศษ การเปิดตัวสินค้าใหม่ โปรแกรมการสุ่มเลือกพิเศษ และอีกมากมาย สิทธิประโยชน์ของบัญชีระบุไว้ตามด้านล่าง

ภายใต้สิทธิและการยินยอมของคุณ คุณจะได้รับข่าวสารทุกอย่างของ MEILINDA ผ่านทางอีเมล์ เช่น
 - โปรโมชั่นพิเศษของแต่ละเดือน
 - ข่าวสารการจัดกิจกรรมพิเศษๆ เพื่อแจกของรางวัล
 - ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และพิเศษ คำเชิญเข้าร่วมงานต่างๆ และอีเมล์พิเศษ ที่เสนอให้ผ่านอีเมล์เท่านั้น
- ได้รับประสบการณ์ในการชำระเงินที่รวดเร็ว เมื่อคุณบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บเงิน การซื้อสินค้า และบัตรเครดิต บันทึกไว้สำหรับการใช้ในครั้งต่อๆไป เพื่อซื้อสินค้าในตะกร้าช้อปปิ้งของคุณ

การสั่งซื้อสินค้า

- เลือกชมสินค้า
- กดสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการ
- เมื่อได้สินค้าครบแล้ว กดชำระเงิน
- กรอกข้อมูลการจัดส่งสินค้า
- ชำระค่าสินค้า
- แจ้งการชำระค่าสินค้า
- รอรับเลขพัสดุ

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

เมื่อท่านสั่งซื้อแล้วเราไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อของท่านได้ โปรดเช็ค การเปลี่ยนสินค้า สำหรับนโยบายการเปลี่ยนสินค้าของเรา ในบางกรณี คำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถูกยกเลิกเองโดยอัตโนมัติด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้:

- ผลิตภัณฑ์ขาดตลาด
- คำสั่งซื้อนั้นๆ ไม่ได้รับการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
- ข้อมูลการชำระเงินที่ให้ไว้ไม่สมบูรณ์
- ไม่สามารถจัดส่งไปยังที่อยู่ที่คุณระบุได้
- เป็นคำสั่งซื้อที่ซ้ำกัน

หากคำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิก คุณจะได้รับอีเมลล์แจ้งเหตุผลของการยกเลิกคำสั่งซื้อ และจะไม่มีการเรียกชำระค่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกยกเลิกใดๆ ทั้งสิ้น โปรดทราบการดำเนินการจัดส่งจะเกิดขึ้นในระยะเวลา 1-3 วัน ดังนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อของคุณในช่วงเวลาดังกล่าว

การจัดการสินค้าในคลัง

สินค้าคงเหลือในคลังที่แจ้งผ่านทางเว็ปไซต์ อ้างอิงจากจำนวนสินค้าก่อนการสั่งซื้อเท่านั้น จำนวนสินค้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อการแจ้งชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นการสั่งซื้อสินค้าที่ลูกค้ากำลังทำรายการอาจจะทับซ้อนกับลูกค้าท่านอื่น ทางบริษัทขออนุญาตให้สิทธิ์แก่ลูกค้าที่ได้ทำการแจ้งชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ก่อน

ทางเลือกในการชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านช่องทางอิเลคทรอนิคและสาขาของธนาคาร/ Bill Payment (ATM Transfer, Counter Deposit, Internet and Mobile Banking Transfer) บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การแจ้งการโอนเงิน

ลูกค้าสามารถแจ้งโอนเงินได้ที่
 1. www.meilinda.co.th/TH/แจ้งชำระเงิน
 2. ลิงค์แจ้งการโอนเงิน ซึ่งอยู่ด้านล่างของใบแจ้งการสั่งซื้อสินค้า ที่ทางบริษัทจัดส่งให้

เงื่อนไขการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า

1.หลังจากที่ลูกค้าดำเนินการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้นเรียบร้อย จะต้องดำเนินการโอนเงินและแจ้งยืนยันการโอนเงินภายใน 3 วัน นับจากวันที่ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า ออเดอร์ที่ไม่ได้รับการโอนเงินและแจ้งการโอนเงินภายในเวลาที่กำหนดจะถูกยกเลิกโดยระบบอัตโนมัติ
2.สินค้าจะถูกจัดส่งหลังจากการตรวจสอบการแจ้งโอนเงินไม่เกิน 3 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์)
3.สินค้าจะถูกจัดส่งโดยบริการไปรษณีย์ไทย หรือไปรษณีย์เอกชนที่ได้รับมาตรฐาน ในรูปแบบ EMS 
   3.1 ใช้เวลาขนส่งประมาณ 1-3 วัน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล, 2-7 วัน ในเขตต่างจังหวัด ไม่รวมวันหยุดราชการ (นับหลังจากวันที่จัดส่ง)
   3.2 ระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่
 
ค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมขนส่งต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ 
 
จัดส่งรูปแบบ EMS : ค่าจัดส่ง 50 บาท
การสั่งซื้อสินค้าในราคาสุทธิตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป ฟรีค่าจัดส่ง
 
นโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้า
 
บริการแลกเปลี่ยนสินค้า 
 
เครื่องสำอางแบรนด์ MEILINDA มีความภูมิใจในมาตรฐานของสินค้าและ บริการของเรา เราใส่ใจในความสัมพันธ์อันดีระหว่างเรากับลูกค้าเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากท่านได้รับสินค้าที่ชำรุด ไม่ได้มาตรฐาน หรือ ผิดจากรายการที่สั่ง เรายินดีที่จะรับแลกเปลี่ยนสินค้าเหล่านั้นภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ตามนโยบายการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า และเมื่อสินค้าถูกส่งคืนมาถึงยังเราแล้ว ท่านจะได้รับเงินค่าขนส่งสินค้าคืนตามจริง
 
โดยสินค้าที่ทำการคืนนั้นจะต้องไม่เคยเปิดใช้, แกะหีบห่อ หรือหมดอายุ และจะต้องอยู่ในกล่อง / หรือบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่ต่างอะไรกับครั้งแรกที่เราจัดส่งไปให้
 
ข้อกำหนดสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคืนสินค้ากับ meilinda.co.th (Key info)
 
เรารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้เท่านั้น : 
 - สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต 
 - สินค้าหมดอายุ
 - ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ 
 - สินค้าได้รับความเสียหายในระหว่างการจัดส่ง 
 
การคืนสินค้าต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว สินค้าที่ทำการคืนนั้นจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิมทุกประการ 
 
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการคืนสินค้ากรุณาติดต่อเราได้ที่ http://www.meilinda.co.th/contactus
กรณีที่การจัดส่งสินค้าเกิดข้อผิดพลาด (When problem occur)
เรามีแผนกควบคุมคุณภาพที่ทำงานอย่างหนักเพื่อให้สินค้าทุกชิ้นอยู่ในสภาพที่ดีและมีคุณภาพสูงสุดก่อนทำการจัดส่งออกจากคลังสินค้า แต่ก็มีในบางกรณีที่สินค้าของท่านอาจจะเกิดตำหนิ, เสียหาย หรือมีข้อผิดพลาด ดังนั้นหากเกิดกรณีดังกล่าวแล้วท่านสามารถดำเนินการขอเปลี่ยนสินค้าภายในระยะเวลา 14 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 
ติดต่อเรา (contact us)
 
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์
อีเมล์ : support@meilinda.co.th
โทรศัพท์ : 061-539-2511 , 061-539-4511
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ (08.30 - 16.30)
Copyright ® 2017-2021 MEILINDA.CO.TH | ALL RIGHTS RESERVED